ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA AKORDEONISTÓW POLSKICH SERDECZNIE ZAPRASZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW SAP NA WALNY ZJAZD STOWARZYSZENIA, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ      20 STYCZNIA 2018 R. W ZESPOLE SZKÓŁ MUZYCZNYCH IM. A. SZELUTY W SŁUPCY.       GODZINA ROZPOCZĘCIA OBRAD: 12.30 DRUGI TERMIN: 13.00

PORZĄDEK OBRAD

 • OTWARCIE OBRAD ZJAZDU
 • POWOŁANIE PREZYDIUM ZJAZDU
 • PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD
 • POWOŁANIE KOMISJI SKRUTACYJNO-WYBORCZEJ
 • SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SAP ZA LATA 2012 - 2017
 • SPRAWOZDANIE GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
 • SPRAWOZDANIE GŁÓWNEGO SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
 • PRZYJĘCIE SPRAWOZDAŃ PRZEZ ZJAZD
 • UCHWAŁA W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI
 • WYBÓR NOWYCH WŁADZ STOWARZYSZENIA

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI SAP W NAJBLIŻSZYCH LATACH - DYSKUSJA

 • MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FINANSOWANIA NA PRAWYKONANIA UTWORÓW AKORDEONOWYCH I INNE WYDARZENIA
 • MOŻLIWOŚCI POSZERZENIA ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW KLAS AKORDEONU WYŻSZYCH UCZELNI MUZYCZNYCH
 • ROLA I KONCEPCJA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEGO KURSU INTERPRETACJI MUZYCZNEJ DLA STUDENTÓW, WARSZTATÓW AKORDEONOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH I I II STOPNIA ORAZ OGÓLNOPOLSKIEGO KURSU METODYCZNEGO DLA NAUCZYCIELI (LUSŁAWICE)
 • STWORZENIE BAZY NUTOWEJ UTWORÓW NA AKORDEON SOLO, DLA ZESPOŁÓW KAMERALNYCH JEDNORODNYCH I MIESZANYCH ORAZ ORKIESTR AKORDEONOWYCH - JAKO WSPARCIA DYDAKTYCZNEGO NA WSZYSTKICH ETAPACH KSZTAŁCENIA
 • ZAMKNIĘCIE OBRAD ZJAZDU

LICZYMY NA PAŃSTWA OBECNOŚĆ

ZARZĄD GŁÓWNY SAP

 

 

Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzycznej dla studentów

International accordion courses of musical interpretation

Konkursy

Terminy najbliższych konkursów akordeonowych