ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA AKORDEONISTÓW POLSKICH INFORMUJE,

ŻE WALNY ZJAZD DELEGATÓW SAP ODBĘDZIE SIĘ

1 GRUDNIA 2017 r. W SŁUPCY

Międzynarodowy Kurs Interpretacji Muzycznej dla studentów

International accordion courses of musical interpretation

Konkursy

Terminy najbliższych konkursów akordeonowych