PREZYDIUM

Prezes                                 prof. UMFC Klaudiusz Baran

Wiceprezesi                        prof. Bogdan Dowlasz

                                             prof. Jerzy Kaszuba

Sekretarz Generalny          prof. ośw. Andrzej Smolik

Skarbnik                              prof. Jerzy Łukasiewicz

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

                                          prof. Elwira Śliwkiewicz-Cisak

                                          prof. zw. Jerzy Mądrawski

                                          ad. Zbigniew Łuc

                                          mgr. Ludwik Skrzypek

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący                prof. URz Paweł Paluch

Członkowie                        mgr Waldemar Dubieniecki

                                            mgr Zbigniew Swat

 

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący                prof. Elżbieta Rosińska

Członkowie                        mgr Bogdan Kordy

                                            mgr Cezary Witlewski

 

DYREKTOR SAP                mgr Danuta Kaniewska-Jurek