PREZYDIUM

Prezes                                 prof. dr hab. Klaudiusz Baran

Wiceprezesi                        prof. dr hab Elżbieta Rosińska

                                            ad. dr hab. Rafał Grząka

Sekretarz Generalny          ad. dr Eneasz Kubit

Skarbnik                              mgr Przemysław Wojciechowski

 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO

                                          as. Grzegorz Palus

                                          mgr Cezary Witlewski

                                          

 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący               prof. dr hab. Jerzy Kaszuba

Członkowie                       prof. dr hab. Bogdan Dowlasz

                                          prof. dr hab Jerzy Mądrawski

 

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący                mgr Roman Rydz

Członkowie                        mgr Mateusz Stankiewicz

                                           mgr Maciej Kałamucki